Změna denních dob lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech

Dne 7. února 2018 vešla v platnost (s účinností od 1. dubna 2018) vyhláška č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. „zákon o rybářství“.

V § 12 vyhlášky odstavec 2 nově zní:
„(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.“.

Radek Harabiš
předseda MO

Comments are closed.