Rybářské lístky na dobu neurčitou pro děti do 15 let

Vzhledem k nejednotnosti výkladu ve věci výdeje rybářských lístků na dobu neurčitou osobám mladším 15 let, jsem učinil dotaz na Ministerstvo zemědělství ČR. Dle sdělení ministerstva pod č. j. 19124/2018-MZE-16232 ze dne 18.04.2018 jsou, do doby novelizace zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, orgány státní správy (obce s pověřených úřadem) povinny vystavovat rybářské lístky na dobu neurčitou osobám mladším 15 let, za předpokladu splnění kvalifikačních předpokladů dle § 10 odst. 3 vyhlášky k zákonu o rybářství, zdarma.

Tímto se omlouvám za mylnou informaci, kterou jsem ne svoji vinou podal v této věci na členské schůzi konané dne 10.03.2018 v KD ve Vlčovicích.

JUDr. Július Sobota
jednatel MO

Comments are closed.