Zkoušky k ověření kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku

ČRS MO Frenštát pod Radhoštěm pořádá dne 14. května 2021 od 17.00 hodin na chatě u vodní nádrže v Tiché,
za dodržení všech bezpečnostních opatření v souladu s čl. I odst. 4 písm. e) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (vydaného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů) ze dne 23. dubna 2021 s účinností od 26. dubna 2021,
zkoušky k ověření kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku.

Zájemci o získání rybářského lístku se mohou do 10. května 2021 přihlásit u jednatele místní organizace JUDr. Júlia Soboty (e-mail: rybari@frenstat.org, telefon: 608 925 565).

Comments are closed.