Termíny brigád na nádrži v Tiché

Kontaktujte vedoucího pracovní skupiny – Jozefa Novobilského (737 379 319).