Termíny brigád na nádrži v Tiché

07.04.2018 7:00-12:00 14.04.2018 7:00-12:00
08.04.2018 7:00-12:00 15.04.2018 7:00-12:00

Vedoucí pracovní skupiny – Jozef Novobilský (737 379 319)
Zástupce vedoucího – Jiří Dobiáš (732 927 452)