Termín pro úhradu členského příspěvku

Upozorňujeme naše členy, že se blíží termín 30.04.2024, do kterého je povinnost uhradit členský příspěvek (dříve členskou známku)Doporučujeme toto provést korespondenčním způsobem, dle instrukcí na objednávkovém listě, který všichni členové obdrželi poštou.

Vyřízení členských povinností bude možné provést i osobně v:

úterý 30.04.2024

od 16:00 do 18:00 hodin v chatě u nádrže v Tiché.

Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2024 je ke stažení zde.

Dar od obce Tichá

TicháNaše místní organizace získala dar ve výši 10.000 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Finanční prostředky využijeme na nákup plůdku původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO

Členská schůze 2024

V sobotu 16. března 2024 se v 08:45 hodin koná v kulturním domě ve Vlčovicích členská schůze ČRS MO Frenštát pod Radhoštěm. Elektronická verze pozvánky s programem je ke stažení zde.

Vyřizování členských povinností pro rok 2024

Vyřízení členských povinností a nákup povolenek k lovu ryb  pro rok 2024 zajišťujeme korespondenčním způsobem dle instrukcí na Objednávkovém listě, který byl doručen všem členům. Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2024 je ke stažení zde.

Upozorňujeme, že přihlásit se k plnění brigádnické povinnosti v pracovních skupinách (provádí se vyznačením na Objednávkovém listě) je možné pouze do 29.02.2024. Brigádnická povinnost pro rok 2024 je stejná jako v předchozích letech. Odpracovat minimálně 10 hodin, nebo je následně nahradit finančním plněním, je povinné pro muže narozené v letech 1960 – 2008. Splněná brigádnická povinnost je podmínkou pro vydání povolenky k lovu ryb pro následující rok.

Vracení povolenek k lovu ryb vydaných pro rok 2023

Upozorňujeme naše členy, že do 15. prosince 2023 je třeba odevzdat pstruhové povolenky a do 15. ledna 2024 také mimopstruhové povolenky k lovu ryb vydané pro rok 2023. Všechny povolenky odevzdávejte vždy s řádně vyplněným sumářem úlovků a docházek.

Povolenky můžete odevzdat:

  • do schránky MO u vodní nádrže v Tiché (Tichá 237, 742 74 Tichá)
  • v prodejně Rybářské potřeby (Místecká 803, 744 01 Frenštát p. R.)
  • v prodejně Phoenix Computer (Štefánikova 220/24, 742 21 Kopřivnice)
  • u předsedy Ing. Radka Harabiše (Vlčovice 17, 742 21 Kopřivnice)
  • u hospodáře Miroslava Hoppa (Tichá 248, 742 74 Tichá)