Zákaz rybolovu na části revíru LUBINA 4B – víkendová akce rybářských kroužků

Od pátku 14.06.2024 14:00 hodin do neděle 16.06.2024 16:00 hodin bude z důvodu konání víkendové akce rybářských kroužků vyhlášen zákaz lovu ryb na levém břehu (strana od Frenštátu p. R.) vodní nádrže Tichá – revír LUBINA 4B (471 185). Zákaz se nevztahuje na účastníky této akce.

Radek Harabiš
předseda MO

Termín pro úhradu členského příspěvku

Upozorňujeme naše členy, že se blíží termín 30.04.2024, do kterého je povinnost uhradit členský příspěvek (dříve členskou známku)Doporučujeme toto provést korespondenčním způsobem, dle instrukcí na objednávkovém listě, který všichni členové obdrželi poštou.

Vyřízení členských povinností bude možné provést i osobně v:

úterý 30.04.2024

od 16:00 do 18:00 hodin v chatě u nádrže v Tiché.

Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2024 je ke stažení zde.

Dar od obce Tichá

TicháNaše místní organizace získala dar ve výši 10.000 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Finanční prostředky využijeme na nákup plůdku původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO

Členská schůze 2024

V sobotu 16. března 2024 se v 08:45 hodin koná v kulturním domě ve Vlčovicích členská schůze ČRS MO Frenštát pod Radhoštěm. Elektronická verze pozvánky s programem je ke stažení zde.

Vyřizování členských povinností pro rok 2024

Vyřízení členských povinností a nákup povolenek k lovu ryb  pro rok 2024 zajišťujeme korespondenčním způsobem dle instrukcí na Objednávkovém listě, který byl doručen všem členům. Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2024 je ke stažení zde.

Upozorňujeme, že přihlásit se k plnění brigádnické povinnosti v pracovních skupinách (provádí se vyznačením na Objednávkovém listě) je možné pouze do 29.02.2024. Brigádnická povinnost pro rok 2024 je stejná jako v předchozích letech. Odpracovat minimálně 10 hodin, nebo je následně nahradit finančním plněním, je povinné pro muže narozené v letech 1960 – 2008. Splněná brigádnická povinnost je podmínkou pro vydání povolenky k lovu ryb pro následující rok.