Termíny brigád na nádrži v Tiché

Kontaktujte vedoucího pracovní skupiny Jozefa Novobilského (737 379 319).