Souhrn podzimního vysazování do revíru LUBINA 4A (471 040)

Do revíru LUBINA 4A (471 040) bylo během října, listopadu a prosince, v souladu se zarybňovacím plánem, vysazeno:
– 2500 kg kapra obecného (cca 1400 ks)
(úhyn násady vysazené 01.10.2016, byl byl plně kompenzován 07.10.2016)
– 40 kg candáta obecného – ročka
– 100 kg amura bílého (cca 80 ks)
– 135 kg štiky obecné (cca 400 ks)
– 100 kg lína obecného (cca 500 ks)

Miroslav Hopp
hospodář MO

Dotace od města Kopřivnice

KopřivniceNaše místní organizace získala rozhodnutím rady města dne 28.6.2016 individuální dotaci ve výši 10.000 Kč od odboru ŽP na úklid odpadů a sečení travnatých ploch okolo vodní nádrže Větřkovice v rámci podpory rekreačního využívání dané lokality.

Radek Harabiš
předseda MO

Novela vyhlášky k „zákonu o rybářství“

Dne 19.04.2016 byl vydán předpis č. 123/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Text novely: 123_2016_Sb_v201701011.pdf
Úplné znění (od 16.06.2016): 197_2004_Sb_v20160616.pdf
Úplné znění (od 01.01.2017): 197_2004_Sb_v20170101.pdf

Radek Harabiš
předseda MO