Lov ryb na dírkách

Zveme všechny příznivce zimního rybolovu k tradičnímu lovu ryb na dírkách na revíru LUBINA 4B  (471 185) – vodní nádrž Tichá, který bude probíhat v sobotu 28.01.2017 a v neděli 29.01.2017 vždy od 7:00 do 14:00 hodin. V případě příznivých ledových podmínek bude lov probíhat i o následujících víkendech.

Podmínkou je platná povolenka pro mimopstruhové vody a zakoupení místenky (cena 150,- Kč) před zahájením rybolovu u pořadatelů. Součástí místenky jsou podrobné propozice lovu. Lovící si může na jednu místenku ponechat  3 ks pstruha duhového, popřípadě další ulovené ryby v souladu s platnými předpisy upravujícími rybolov na vodách mimopstruhových. Po ukončení lovu je lovící povinen vyplněnou místenku vrátit pořadatelům.

Revír je nově zarybněn pstruhem duhovým.

Miroslav Hopp
hospodář MO

Souhrn podzimního vysazování do revíru LUBINA 4A (471 040)

Do revíru LUBINA 4A (471 040) bylo během října, listopadu a prosince, v souladu se zarybňovacím plánem, vysazeno:
– 2500 kg kapra obecného (cca 1400 ks)
(úhyn násady vysazené 01.10.2016, byl byl plně kompenzován 07.10.2016)
– 40 kg candáta obecného – ročka
– 100 kg amura bílého (cca 80 ks)
– 135 kg štiky obecné (cca 400 ks)
– 100 kg lína obecného (cca 500 ks)

Miroslav Hopp
hospodář MO

Dotace od města Kopřivnice

KopřivniceNaše místní organizace získala rozhodnutím rady města dne 28.6.2016 individuální dotaci ve výši 10.000 Kč od odboru ŽP na úklid odpadů a sečení travnatých ploch okolo vodní nádrže Větřkovice v rámci podpory rekreačního využívání dané lokality.

Radek Harabiš
předseda MO