Úprava bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru LUBINA 3 podrevír N

Z důvodu ukončení pronájmu vodní nádrže Foltasovice na potoce Malý Bystrý v Trojanovicích – pstruhový rybářský revír LUBINA 3 podrevír N (473 042) ze strany pronajímatelů a marné snaze výboru MO nájem obnovit, přijal výbor místní organizace usnesení, které na tomto revíru umožní držitelům platných povolenek pro vody pstruhové i lov kaprovitých ryb pomocí jedné udice s háčky bez protihrotu. Tato možnost lovu bude, kromě webových stránek, zveřejněna rovněž ve vývěsní skříňce MO a v místě tabulemi na přístupových cestách.

Ing. Radek Harabiš
předseda MO

Upozornění z ÚS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě

Výbor Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě upozorňuje všechny místní organizace Českého rybářského svazu:

  • Nárok na slevu povolenky mají pouze držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, mládež 16 – 18 let let a studující do 26 let po předložení dokladu o denním studiu. Sleva se nevztahuje na cenu členské známky.
  • Oprava chyby v DODATKU k soupisu revírů pro r. 2015, str.2: Na revíru Ostravice 2 (473104) je místenkový úsek pouze na části revíru dle Popisu revírů platného od 01.01.2013.
  • Byly zajištěny výjimky u příslušných OOP k lovu mníka jednovouseho a jelce jesena. Platné vyjímky jsou uvedeny níže:
    • Lov ryb druhů mník jednovousý a jelec jesen se bude řídit ustanovením zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 197/2004 Sb.
    • Osoba oprávněná k výkonu rybářského práva, která uloví ryby druhu mník jednovousý nebo jelec jesen, zapíše do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání včetně velikosti, a váhy ryb, které dosáhly zákonné míry.

JUDr. Július Sobota
jednatel MO

Členská schůze 2015

V sobotu 14. března 2015 se od 09:00 hodin koná v KD ve Vlčovicích členská schůze ČRS MO Frenštát pod Radhoštěm. Elektronická verze pozvánky s programem je ke stažení zde.

Lov ryb na dírkách

Zveme všechny příznivce zimního rybolovu k tradičnímu lovu ryb na dírkách na revíru LUBINA 4B  (471 185) – vodní nádrž Tichá, který bude probíhat v sobotu 21.02.2015 a v neděli 22.02.2015 vždy od 7:00 do 14:00 hodin. V případě příznivých ledových podmínek bude lov probíhat i následující víkend 28.02.2015 a 01.03.2015.

Podmínkou je platná povolenka pro mimopstruhové vody a zakoupení místenky (cena 150,- Kč) před zahájením rybolovu u pořadatelů. Součástí místenky jsou podrobné propozice lovu. Lovící si může na jednu místenku ponechat  3 ks pstruha duhového, popřípadě další ulovené ryby v souladu s platnými předpisy upravujícími rybolov na vodách mimopstruhových. Po ukončení lovu je lovící povinen vyplněnou místenku vrátit pořadatelům.

Revír je nově zarybněn pstruhem duhovým.

Miroslav Hopp
hospodář MO

Prodej členských známek a povolenek k rybolovu na rok 2015

Členské známky a povolenky se budou prodávat ve dnech:

čtvrtek 08.01.2015
čtvrtek 15.01.2015
čtvrtek 29.01.2015
čtvrtek 12.02.2015
pátek 27.02.2015

vždy od 16:00 hodin do 18:00 hodin v restauraci  „VALAŠSKÁ RYCHTA“  ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Restaurace se nachází v sousedství místního autokempu, prodej bude probíhat v místnosti v prvním patře.

Ceník povolenek pro rok 2015 je ke stažení zde.

Objednávkový list obdrží všichni členové poštou.
Upřesňující informace k výdeji povolenek jsou ke stažení zde.