Dotace od města Kopřivnice

KopřivniceNaše místní organizace získala rozhodnutím rady města dne 28.6.2016 individuální dotaci ve výši 10.000 Kč od odboru ŽP na úklid odpadů a sečení travnatých ploch okolo vodní nádrže Větřkovice v rámci podpory rekreačního využívání dané lokality.

Radek Harabiš
předseda MO

Novela vyhlášky k „zákonu o rybářství“

Dne 19.04.2016 byl vydán předpis č. 123/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Text novely: 123_2016_Sb_v201701011.pdf
Úplné znění (od 16.06.2016): 197_2004_Sb_v20160616.pdf
Úplné znění (od 01.01.2017): 197_2004_Sb_v20170101.pdf

Radek Harabiš
předseda MO

Dotace od obce Tichá

Naše místní organizace získala dotaci ve výši 9.000 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Dotaci využijeme v souladu s principy udržitelného rozvoje na nákup a vysazení původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO