Členská schůze 2020 – nový termín konání

V sobotu 6. června 2020 se od 09:00 hodin koná v kulturním domě ve Vlčovicích odložená členská schůze ČRS MO Frenštát pod Radhoštěm. Elektronická verze pozvánky s programem je ke stažení zde.

Prosíme o rozšíření informace o členské schůzi mezi členy, kteří nepoužívají elektronickou komunikaci nebo nemají přístup k internetu.

Žádáme všechny členy, kteří se schůze zúčastní, o dodržování aktuálně platných hygienických a protiepidemických opatření vydaných vládou České republiky.

Prodej členských známek a povolenek k rybolovu na rok 2020

Členské známky a povolenky se budou prodávat ve dnech:

čtvrtek 02.01.2020
čtvrtek 09.01.2020
čtvrtek 13.02.2020
čtvrtek 20.02.2020
čtvrtek 19.03.2020
čtvrtek 30.04.2020

Vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády České republiky (zákaz volného pohybu osob na území České republiky) se prodeje 19.03.2020 a 30.04.2020 ruší. Náhradní termín bude stanoven dle vývoje situace.

vždy od 16:00 hodin do 18:00 hodin v restauraci VALAŠSKÁ RYCHTA v sousedství autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm v místnosti v prvním patře.

Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2020 je ke stažení zde. Objednávkový list obdrží všichni členové poštou.

Upozorňujeme, že přihlásit se k plnění brigádnické povinnosti v pracovních skupinách je možné v termínech prodeje pouze do 20.02.2020. Brigádnická povinnost pro rok 2020 je stejná jako v předchozích letech. Odpracovat minimálně 10 hodin, nebo je následně nahradit finančním plněním, je povinné pro muže narozené v letech 1956 – 2004.