Dar od obce Tichá

TicháNaše místní organizace získala dar ve výši 10.000 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Finanční prostředky využijeme na nákup plůdku původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO

Členská schůze 2023

V sobotu 18. března 2023 se v 08:45 hodin koná v kulturním domě ve Vlčovicích členská schůze ČRS MO Frenštát pod Radhoštěm. Elektronická verze pozvánky s programem je ke stažení zde.

Vracení povolenek k lovu ryb z roku 2022 a vyřizování členských povinností pro rok 2023

Upozorňujeme členy, že do 15. ledna 2023 je třeba odevzdat povolenky k lovu ryb z roku 2022 s vyplněným sumářem úlovků a docházek. Povolenky odevzdávejte do schránky na Dolní 303 ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Vyřízení členských povinností a nákup povolenek k lovu ryb  pro rok 2023 zajišťujeme korespondenčním způsobem dle instrukcí na Objednávkovém listě, který byl všem členům doručen. Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2023 je ke stažení zde.

Upozorňujeme, že přihlásit se k plnění brigádnické povinnosti v pracovních skupinách (provádí se vyznačením na Objednávkovém listě) je možné pouze do 28.02.2023. Brigádnická povinnost pro rok 2023 je stejná jako v předchozích letech. Odpracovat minimálně 10 hodin, nebo je následně nahradit finančním plněním, je povinné pro muže narozené v letech 1959 – 2007. Splněná brigádnická povinnost je podmínkou pro vydání povolenky k lovu ryb pro následující rok.

Nízké průtoky na tocích

Z důvodu extrémně teplého počasí a sucha intenzivně monitorujeme naše toky, abychom předešli škodám na rybách. Přesto jsme už zaznamenali úhyn ryb na řece Lubině v úseku pod ČOV Frenštát pod Radhoštěm.

Prosím, informujte nás, pokud zjistíte na tocích jakoukoliv nestandardní situaci.

Radek Harabiš
předseda MO

Termín pro úhradu členského příspěvku

Upozorňujeme naše členy, že se blíží termín 30.04.2022, do kterého je povinnost uhradit členský příspěvek (členskou známku). Doporučujeme toto provést korespondenčním způsobem, dle instrukcí na objednávkovém listě, který všichni členové obdrželi poštou.

Vyřízení členských povinností bude možné provést i osobně v:

pátek 29.04.2022

od 16:00 do 18:00 hodin v restauraci VALAŠSKÁ RYCHTA ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2022 je ke stažení zde.