Částečné omezení rybolovu na pláži na revíru Lubina 4A (471 040)

V souvislosti s uzavřením  podnájemní smlouvy mezi ČRS ÚS a městem Kopřivnice na oblast pláže je na této části revíru Lubina 4A (471 040) stanoveno částečné omezení rybolovu.

V měsících červenec v době od 08.00 do 21.00 hodin a srpen v době od 08.00 do 20.00 zákaz rybolovu na pláži.

Úsek je vyznačen tabulemi.

Dnešním dnem také začaly terénní úpravy břehů pláže, proto upozorňujeme všechny návštěvníky k zvýšení opatrnosti při pohybu v této oblasti.

Ing. Jiří Tomášek
místopředseda MO

Dar od obce Tichá

TicháNaše místní organizace získala dar ve výši 7.200 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Dotaci využijeme v souladu s principy udržitelného rozvoje na nákup a vysazení původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO

Termín pro úhradu členského příspěvku

Upozorňujeme naše členy, že se blíží termín 30.04.2021, do kterého je povinnost uhradit členský příspěvek (členskou známku). Vzhledem k platným epidemických opatřením doporučujeme toto provést korespondenčním způsobem, dle instrukcí na objednávkovém listě, který všichni členové obdrželi poštou.

Za podmínky dodržení platných hygienických opatření je možné provést vyřízení členských povinností i osobně v:

pátek 30.04.2021

od 15:00 do 18:00 hodin v rybářské chatě u vodní nádrže Tichá.

Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2021 je ke stažení zde.

Rybaření od 22.03.2021

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 298 ze dne 18. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství – Výkon rybářského práva

– individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 05:00 do 20:59 hodin, a to s účinností od 22. března 2021

– výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech, a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Podezření na račí mor

Na řece Lubině byl zjištěn úhyn raků, pracovníky Agentury ochrany přírody byly odebrány vzorky a předány na analýzu. S velkou pravděpodobností se jedná o račí mor. Žádáme  o preventivní opatření k zabránění dalšího šíření nákazy.

Rybářů se hlavně týká:
Dezinfikujte preventivně rybářskou výstroj (horká voda, desinfekce a dokonalé vysušení), pokud se pohybujete mezi různými lokalitami. Pravidlem to musí být vždy v případě, že lovíte ve vodách s výskytem nepůvodních druhů raků či pokud narazíte na hynoucí raky.
Nepřenášejte žádné raky mezi lokalitami. Platí i pro dobře míněné pokusy o „záchranu“ našich raků, kteří se zdají být ve špatné kondici nebo hynou. Mohou být nakaženi račím morem nebo jinou chorobou, kterou byste tak mohli zavléct do zdravé populace. Přenechte takovéto aktivity odborníkům.

Více o račím moru zde.

Jiří Tomášek 
místopředseda MO