Prodej členských známek a povolenek k rybolovu na rok 2022

Vzhledem ke stávající koronavirové situaci žádáme všechny členy, aby upřednostnili vyřízení členských povinností a nákup povolenek k lovu ryb korespondenčním způsobem dle instrukcí na Objednávkovém listě, který byl všem doručen. Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2022 je ke stažení zde.

Upozorňujeme, že přihlásit se k plnění brigádnické povinnosti v pracovních skupinách (provádí se vyznačením na Objednávkovém listě) je možné pouze do 28.02.2022. Brigádnická povinnost pro rok 2022 je stejná jako v předchozích letech. Odpracovat minimálně 10 hodin, nebo je následně nahradit finančním plněním, je povinné pro muže narozené v letech 1958 – 2006. Splněná brigádnická povinnost je podmínkou pro vydání povolenky k lovu ryb pro následující rok.

Členská schůze 2021

V sobotu 11. září 2021 se od 09:00 hodin koná v kulturním domě ve Vlčovicích členská schůze ČRS MO Frenštát pod Radhoštěm. Elektronická verze pozvánky s programem je ke stažení zde.

Veterinární opatření na vodní nádrži Větřkovice – revír Lubina 4A (471 040)

28.07.2021
Na základě negativního výsledku vyšetření úředního vzorku ryb v akreditované laboratoři v Jihlavě se níže uvedená předběžná veterinární opatření vydána dne 16.07.2021 ruší.

Dle § 13, odst. 3 a § 76. odst. 4, zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „veterinární zákon“),
z důvodu nálezu původce nebezpečné nákazy a podezření z nebezpečné nákazy
Koi herpesvirózy (KHV),
na základě laboratorního protokolu CZ S81120-094, č.j. 6/21 od Tilia Laboratories s.r.o. ze dne 15.07.2021,
veterinární inspektor
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
Na Obvodu 51, 70300  Ostrava – Vítkovice,
e-mail: epodatelna.kvst@svscr.cz, tel. 596 781 910
nařizuje
uživateli rybářského revíru
471 040 (LUBINA 4A) na vodní nádrži Větřkovice v Kopřivnici – Lubině,
v katastrálním území Větřkovice u Lubiny, GPS: 49°37’0.768″N, 18°11’20.502″E
Českému rybářskému svazu, z. s., územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 890/14, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 00434167

tato opatření:

  • Zákaz přesunu veškerých ryb a vodních zvířat z vodní nádrže Větřkovice za účelem zarybnění nebo vypuštění do jiných vodních objektů nebo vodních toků s výjimkou přesunu uhynulých ryb do kafilérie a přesunu ryb k vyšetření. Dále se zakazují veškeré přesuny ryb a vodních zvířat do vodní nádrže Větřkovice.
  • Veškeré vybavení a materiál, který přišel nebo mohl přijít do styku s podezřelými rybami či vodními zvířaty ve vodní nádrži Větřkovice, musí být řádně dezinfikován.

Pro návštěvníky nádrže z uvedených opatření vyplývá:

  • výkon rybářského práva je povolen,
  • ryby lze konzumovat,
  • přivlastněné ryby musí být před odnesením z revíru usmrceny, důrazně upozorňujeme na zákaz přenosu živých ryb (včetně nástražních rybek) z revíru,
  • koupání a rekreační činnosti jsou povoleny bez omezení.

Nákaza není žádným způsobem přenosná na člověka.

Nařízená opatření potrvají až do doby jejich ukončení Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj při vyloučení podezření z nebezpečné nákazy, popřípadě do vydání mimořádných veterinárních opatření v případě potvrzení nebezpečné nákazy.

Částečné omezení rybolovu na pláži na revíru Lubina 4A (471 040)

V souvislosti s uzavřením  podnájemní smlouvy mezi ČRS ÚS a městem Kopřivnice na oblast pláže je na této části revíru Lubina 4A (471 040) stanoveno částečné omezení rybolovu.

V měsících červenec v době od 08.00 do 21.00 hodin a srpen v době od 08.00 do 20.00 zákaz rybolovu na pláži.

Úsek je vyznačen tabulemi.

Dnešním dnem také začaly terénní úpravy břehů pláže, proto upozorňujeme všechny návštěvníky k zvýšení opatrnosti při pohybu v této oblasti.

Ing. Jiří Tomášek
místopředseda MO