Úhyn úhořů na nádrži ve Větřkovicích

Na revíru  LUBINA 4A  (471 040) byl v těchto dnech zaznamenán úhyn úhořů říčních. Jedná se o nemoc způsobenou hlísticemi druhu krevnatka úhoří (Anguillicola crassus). Choroba je popisována například na https://www.chytej.cz/clanky/1549/nemoci-ryb-zpusobene-cervy-hlistice-12-dil/. Žádáme rybáře, aby nalezené uhynulé úhoře nenechávali ve vodě a provedli jejich zakopání mimo zátopovou oblast.

Radek Harabiš
předseda MO

Dotace od města Kopřivnice

KopřivniceNaše místní organizace získala rozhodnutím rady města dne 5.6.2018 dotaci ve výši 15.000 Kč od odboru ŽP na úklid odpadů a sečení travnatých ploch okolo vodní nádrže Větřkovice v rámci podpory rekreačního využívání dané lokality.

Radek Harabiš
předseda MO