Prodej členských známek a povolenek k rybolovu na rok 2020

Členské známky a povolenky se budou prodávat ve dnech:

čtvrtek 02.01.2020
čtvrtek 09.01.2020
čtvrtek 13.02.2020
čtvrtek 20.02.2020
čtvrtek 19.03.2020
čtvrtek 30.04.2020

Vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády České republiky (zákaz volného pohybu osob na území České republiky) se prodeje 19.03.2020 a 30.04.2020 ruší. Náhradní termín bude stanoven dle vývoje situace.

vždy od 16:00 hodin do 18:00 hodin v restauraci VALAŠSKÁ RYCHTA v sousedství autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm v místnosti v prvním patře.

Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2020 je ke stažení zde. Objednávkový list obdrží všichni členové poštou.

Upozorňujeme, že přihlásit se k plnění brigádnické povinnosti v pracovních skupinách je možné v termínech prodeje pouze do 20.02.2020. Brigádnická povinnost pro rok 2020 je stejná jako v předchozích letech. Odpracovat minimálně 10 hodin, nebo je následně nahradit finančním plněním, je povinné pro muže narozené v letech 1956 – 2004.

Dar od obce Tichá

TicháNaše místní organizace získala dar ve výši 10.000 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Dotaci využijeme v souladu s principy udržitelného rozvoje na nákup a vysazení původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO

Rybářské lístky se skončenou platností po 1. březnu 2020

Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem.

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu. Podle tohoto stanoviska mohou osoby, kterým po 1. březnu 2020 skončila platnost rybářského lístku během nouzového stavu prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Týká se to případů, k nimž došlo po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.

Uvedená doporučení platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zemědělství zároveň upozorňuje členy rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko Ministerstva vnitra z 20. března 2020. Podle něj mohou občané, jimž po 1. březnu 2020 skončila platnost občanských průkazů nebo cestovních pasů, svoji totožnost v ČR nadále prokazovat těmito neplatnými doklady. Pokud má dotyčná osoba alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), měla by se prokazovat některým z platných dokladů. Ministerstvo zemědělství doporučuje strážím, aby při užití oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovaly toto stanovisko Ministerstva vnitra.

Odložení povinnosti zaplacení pravidelného členského příspěvku

V souvislosti se současnou situací v České republice oznamujeme, že termín pro splnění členských povinností (úhrady členské známky) je odložen, a to nejméně do ukončení platnosti mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru. Rybáři se tak nemusí obávat, že pokud neuhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu, bude jim členství ukončeno.

Na návrh předsedy ČRS PhDr. Mgr. Ing. Karla Macha MSc., MBA. přijala Republiková rada mimořádné opatření, odkládající povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS) do konce dubna; toto opatření je platné na dobu neurčitou, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření. Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.