Rybářské lístky se skončenou platností po 1. březnu 2020

Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem.

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu. Podle tohoto stanoviska mohou osoby, kterým po 1. březnu 2020 skončila platnost rybářského lístku během nouzového stavu prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Týká se to případů, k nimž došlo po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.

Uvedená doporučení platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zemědělství zároveň upozorňuje členy rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko Ministerstva vnitra z 20. března 2020. Podle něj mohou občané, jimž po 1. březnu 2020 skončila platnost občanských průkazů nebo cestovních pasů, svoji totožnost v ČR nadále prokazovat těmito neplatnými doklady. Pokud má dotyčná osoba alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), měla by se prokazovat některým z platných dokladů. Ministerstvo zemědělství doporučuje strážím, aby při užití oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovaly toto stanovisko Ministerstva vnitra.

Hájení revíru LUBINA 4A (471 040) od 11.10.2019 do 24.10.2019

V souladu s Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro mimopstruhové revíry bude z důvodu vysazování ryb od 11.10.2019 do 24.10.2019 zakázán rybolov na vodní nádrži Větřkovice – rybářský revír LUBINA 4A (471 040). Zákaz bude rovněž vyznačen tabulemi na přístupových cestách. Rybolov bude opět možný od pátku 25.10.2019.

Miroslav Hopp
hospodář MO