Částečné omezení rybolovu na pláži na revíru Lubina 4A (471 040)

V souvislosti s uzavřením  podnájemní smlouvy mezi ČRS ÚS a městem Kopřivnice na oblast pláže je na této části revíru Lubina 4A (471 040) stanoveno částečné omezení rybolovu.

V měsících červenec v době od 08.00 do 21.00 hodin a srpen v době od 08.00 do 20.00 zákaz rybolovu na pláži.

Úsek je vyznačen tabulemi.

Dnešním dnem také začaly terénní úpravy břehů pláže, proto upozorňujeme všechny návštěvníky k zvýšení opatrnosti při pohybu v této oblasti.

Ing. Jiří Tomášek
místopředseda MO

Podezření na račí mor

Na řece Lubině byl zjištěn úhyn raků, pracovníky Agentury ochrany přírody byly odebrány vzorky a předány na analýzu. S velkou pravděpodobností se jedná o račí mor. Žádáme  o preventivní opatření k zabránění dalšího šíření nákazy.

Rybářů se hlavně týká:
Dezinfikujte preventivně rybářskou výstroj (horká voda, desinfekce a dokonalé vysušení), pokud se pohybujete mezi různými lokalitami. Pravidlem to musí být vždy v případě, že lovíte ve vodách s výskytem nepůvodních druhů raků či pokud narazíte na hynoucí raky.
Nepřenášejte žádné raky mezi lokalitami. Platí i pro dobře míněné pokusy o „záchranu“ našich raků, kteří se zdají být ve špatné kondici nebo hynou. Mohou být nakaženi račím morem nebo jinou chorobou, kterou byste tak mohli zavléct do zdravé populace. Přenechte takovéto aktivity odborníkům.

Více o račím moru zde.

Jiří Tomášek 
místopředseda MO