Dar od obce Tichá

TicháNaše místní organizace získala dar ve výši 10.000 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Dotaci využijeme v souladu s principy udržitelného rozvoje na nákup a vysazení původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO

Rybářské lístky se skončenou platností po 1. březnu 2020

Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem.

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu. Podle tohoto stanoviska mohou osoby, kterým po 1. březnu 2020 skončila platnost rybářského lístku během nouzového stavu prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Týká se to případů, k nimž došlo po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.

Uvedená doporučení platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zemědělství zároveň upozorňuje členy rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko Ministerstva vnitra z 20. března 2020. Podle něj mohou občané, jimž po 1. březnu 2020 skončila platnost občanských průkazů nebo cestovních pasů, svoji totožnost v ČR nadále prokazovat těmito neplatnými doklady. Pokud má dotyčná osoba alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), měla by se prokazovat některým z platných dokladů. Ministerstvo zemědělství doporučuje strážím, aby při užití oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovaly toto stanovisko Ministerstva vnitra.

Odložení povinnosti zaplacení pravidelného členského příspěvku

V souvislosti se současnou situací v České republice oznamujeme, že termín pro splnění členských povinností (úhrady členské známky) je odložen, a to nejméně do ukončení platnosti mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru. Rybáři se tak nemusí obávat, že pokud neuhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu, bude jim členství ukončeno.

Na návrh předsedy ČRS PhDr. Mgr. Ing. Karla Macha MSc., MBA. přijala Republiková rada mimořádné opatření, odkládající povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS) do konce dubna; toto opatření je platné na dobu neurčitou, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření. Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.

Členská schůze 2020 – odložení termínu konání

Z důvodu mimořádných opatření kvůli šíření nákazy koronavirem a v souladu s doporučením centrálních orgánů Českého rybářského svazu, uveřejněným na https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/620-ministerstvo-zdravotnictvi, odkládá MO Frenštát pod Radhoštěm sobotní členskou schůzi. O novém termínu konání bude výbor MO v předstihu informovat.

Děkujeme za pochopení.

V sobotu 14. března 2020 se od 09:00 hodin koná v kulturním domě ve Vlčovicích členská schůze ČRS MO Frenštát pod Radhoštěm. Elektronická verze pozvánky s programem je ke stažení zde.