Vracení povolenek k lovu ryb z roku 2022 a vyřizování členských povinností pro rok 2023

Upozorňujeme členy, že do 15. ledna 2023 je třeba odevzdat povolenky k lovu ryb z roku 2022 s vyplněným sumářem úlovků a docházek. Povolenky odevzdávejte do schránky na Dolní 303 ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Vyřízení členských povinností a nákup povolenek k lovu ryb  pro rok 2023 zajišťujeme korespondenčním způsobem dle instrukcí na Objednávkovém listě, který byl všem členům doručen. Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2023 je ke stažení zde.

Upozorňujeme, že přihlásit se k plnění brigádnické povinnosti v pracovních skupinách (provádí se vyznačením na Objednávkovém listě) je možné pouze do 28.02.2023. Brigádnická povinnost pro rok 2023 je stejná jako v předchozích letech. Odpracovat minimálně 10 hodin, nebo je následně nahradit finančním plněním, je povinné pro muže narozené v letech 1959 – 2007. Splněná brigádnická povinnost je podmínkou pro vydání povolenky k lovu ryb pro následující rok.

Comments are closed.