Veterinární opatření na vodní nádrži Větřkovice – revír Lubina 4A (471 040)

28.07.2021
Na základě negativního výsledku vyšetření úředního vzorku ryb v akreditované laboratoři v Jihlavě se níže uvedená předběžná veterinární opatření vydána dne 16.07.2021 ruší.

Dle § 13, odst. 3 a § 76. odst. 4, zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „veterinární zákon“),
z důvodu nálezu původce nebezpečné nákazy a podezření z nebezpečné nákazy
Koi herpesvirózy (KHV),
na základě laboratorního protokolu CZ S81120-094, č.j. 6/21 od Tilia Laboratories s.r.o. ze dne 15.07.2021,
veterinární inspektor
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
Na Obvodu 51, 70300  Ostrava – Vítkovice,
e-mail: epodatelna.kvst@svscr.cz, tel. 596 781 910
nařizuje
uživateli rybářského revíru
471 040 (LUBINA 4A) na vodní nádrži Větřkovice v Kopřivnici – Lubině,
v katastrálním území Větřkovice u Lubiny, GPS: 49°37’0.768″N, 18°11’20.502″E
Českému rybářskému svazu, z. s., územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 890/14, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 00434167

tato opatření:

  • Zákaz přesunu veškerých ryb a vodních zvířat z vodní nádrže Větřkovice za účelem zarybnění nebo vypuštění do jiných vodních objektů nebo vodních toků s výjimkou přesunu uhynulých ryb do kafilérie a přesunu ryb k vyšetření. Dále se zakazují veškeré přesuny ryb a vodních zvířat do vodní nádrže Větřkovice.
  • Veškeré vybavení a materiál, který přišel nebo mohl přijít do styku s podezřelými rybami či vodními zvířaty ve vodní nádrži Větřkovice, musí být řádně dezinfikován.

Pro návštěvníky nádrže z uvedených opatření vyplývá:

  • výkon rybářského práva je povolen,
  • ryby lze konzumovat,
  • přivlastněné ryby musí být před odnesením z revíru usmrceny, důrazně upozorňujeme na zákaz přenosu živých ryb (včetně nástražních rybek) z revíru,
  • koupání a rekreační činnosti jsou povoleny bez omezení.

Nákaza není žádným způsobem přenosná na člověka.

Nařízená opatření potrvají až do doby jejich ukončení Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj při vyloučení podezření z nebezpečné nákazy, popřípadě do vydání mimořádných veterinárních opatření v případě potvrzení nebezpečné nákazy.

Comments are closed.