Dar od obce Tichá

TicháNaše místní organizace získala dar ve výši 7.200 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Dotaci využijeme v souladu s principy udržitelného rozvoje na nákup a vysazení původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO

Termín pro úhradu členského příspěvku

Upozorňujeme naše členy, že se blíží termín 30.04.2021, do kterého je povinnost uhradit členský příspěvek (členskou známku). Vzhledem k platným epidemických opatřením doporučujeme toto provést korespondenčním způsobem, dle instrukcí na objednávkovém listě, který všichni členové obdrželi poštou.

Za podmínky dodržení platných hygienických opatření je možné provést vyřízení členských povinností i osobně v:

pátek 30.04.2021

od 15:00 do 18:00 hodin v rybářské chatě u vodní nádrže Tichá.

Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2021 je ke stažení zde.