Termín pro úhradu členského příspěvku

Upozorňujeme naše členy, že se blíží termín 30.04.2022, do kterého je povinnost uhradit členský příspěvek (členskou známku). Doporučujeme toto provést korespondenčním způsobem, dle instrukcí na objednávkovém listě, který všichni členové obdrželi poštou.

Vyřízení členských povinností bude možné provést i osobně v:

pátek 29.04.2022

od 16:00 do 18:00 hodin v restauraci VALAŠSKÁ RYCHTA ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2022 je ke stažení zde.

Dar od obce Tichá

TicháNaše místní organizace získala dar ve výši 10.000 Kč z „Místního programu podpory obce Tichá“ na realizaci projektu v oblasti životního prostředí. Dotaci využijeme v souladu s principy udržitelného rozvoje na nákup a vysazení plůdku původní formy pstruha obecného potočního.

Radek Harabiš
předseda MO