Termím pro úhradu členského příspěvku

Upozorňujeme naše členy, že se blíží termín 30.04.2021, do kterého je povinnost uhradit členský příspěvek (členskou známku). Vzhledem k platným epidemických opatřením doporučujeme toto provést korespondenčním způsobem, dle instrukcí na objednávkovém listě, který všichni členové obdrželi poštou.

Za podmínky dodržení platných hygienických opatření je možné provést vyřízení členských povinností i osobně v:

pátek 30.04.2021

od 15:00 do 18:00 hodin v rybářské chatě u vodní nádrže Tichá.

Kompletní ceník členských známek a povolenek pro rok 2021 je ke stažení zde.

Rybaření od 22.03.2021

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 298 ze dne 18. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství – Výkon rybářského práva

– individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 05:00 do 20:59 hodin, a to s účinností od 22. března 2021

– výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech, a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.