Lov ryb na dírkách

Zveme všechny příznivce zimního rybolovu k tradičnímu lovu ryb na dírkách na revíru LUBINA 4B  (471 185) – vodní nádrž Tichá, který bude probíhat v sobotu 21.02.2015 a v neděli 22.02.2015 vždy od 7:00 do 14:00 hodin. V případě příznivých ledových podmínek bude lov probíhat i následující víkend 28.02.2015 a 01.03.2015.

Podmínkou je platná povolenka pro mimopstruhové vody a zakoupení místenky (cena 150,- Kč) před zahájením rybolovu u pořadatelů. Součástí místenky jsou podrobné propozice lovu. Lovící si může na jednu místenku ponechat  3 ks pstruha duhového, popřípadě další ulovené ryby v souladu s platnými předpisy upravujícími rybolov na vodách mimopstruhových. Po ukončení lovu je lovící povinen vyplněnou místenku vrátit pořadatelům.

Revír je nově zarybněn pstruhem duhovým.

Miroslav Hopp
hospodář MO

Prodej členských známek a povolenek k rybolovu na rok 2015

Členské známky a povolenky se budou prodávat ve dnech:

čtvrtek 08.01.2015
čtvrtek 15.01.2015
čtvrtek 29.01.2015
čtvrtek 12.02.2015
pátek 27.02.2015

vždy od 16:00 hodin do 18:00 hodin v restauraci  „VALAŠSKÁ RYCHTA“  ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Restaurace se nachází v sousedství místního autokempu, prodej bude probíhat v místnosti v prvním patře.

Ceník povolenek pro rok 2015 je ke stažení zde.

Objednávkový list obdrží všichni členové poštou.
Upřesňující informace k výdeji povolenek jsou ke stažení zde.

Prodej povolenek

Od 08.09.2014 zajišťuje prodej celoročních i krátkodobých povolenek po předchozí domluvě
JUDr. Július Sobota (adresa: Dolní 303, Frenštát p. R., telefon: 608 925 565, e-mail: rybari@frenstat.org).

Spuštění webových stránek

Vítejte na oficiálních webových stránkách Českého rybářského svazu, místní organizace Frenštát pod Radhoštěm. Webové stránky budou moderním informačním a komunikačním kanálem mezi výborem místní organizace a členskou základnou. Snahou výboru bude co největší informovanost o dění v místní organizaci a připravovaných akcích.

Samozřejmě uvítáme vaše připomínky a náměty. Rovněž budeme rádi, pokud nám poskytnete nějaké materiály (dokumenty, fotografie z našich revírů, záznamy o úlovcích) k historii i současnosti organizace, které by webové stránky oživily a zatraktivnily.

Přejeme Vám mnoho krásných chvil strávených u vody.
Petrův zdar!

Radek Harabiš
předseda MO