Úprava bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru LUBINA 3 podrevír N

Z důvodu ukončení pronájmu vodní nádrže Foltasovice na potoce Malý Bystrý v Trojanovicích – pstruhový rybářský revír LUBINA 3 podrevír N (473 042) ze strany pronajímatelů a marné snaze výboru MO nájem obnovit, přijal výbor místní organizace usnesení, které na tomto revíru umožní držitelům platných povolenek pro vody pstruhové i lov kaprovitých ryb pomocí jedné udice s háčky bez protihrotu. Tato možnost lovu bude, kromě webových stránek, zveřejněna rovněž ve vývěsní skříňce MO a v místě tabulemi na přístupových cestách.

Ing. Radek Harabiš
předseda MO

Comments are closed.