Upozornění z ÚS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě

Výbor Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě upozorňuje všechny místní organizace Českého rybářského svazu:

  • Nárok na slevu povolenky mají pouze držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, mládež 16 – 18 let let a studující do 26 let po předložení dokladu o denním studiu. Sleva se nevztahuje na cenu členské známky.
  • Oprava chyby v DODATKU k soupisu revírů pro r. 2015, str.2: Na revíru Ostravice 2 (473104) je místenkový úsek pouze na části revíru dle Popisu revírů platného od 01.01.2013.
  • Byly zajištěny výjimky u příslušných OOP k lovu mníka jednovouseho a jelce jesena. Platné vyjímky jsou uvedeny níže:
    • Lov ryb druhů mník jednovousý a jelec jesen se bude řídit ustanovením zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 197/2004 Sb.
    • Osoba oprávněná k výkonu rybářského práva, která uloví ryby druhu mník jednovousý nebo jelec jesen, zapíše do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání včetně velikosti, a váhy ryb, které dosáhly zákonné míry.

JUDr. Július Sobota
jednatel MO

Comments are closed.